Popotnica

Za beleženje na enem mestu
Tu si:
Jože Gornik,
idejnik in spodbujevalec

Osnovna ideja NEFIKSa – neformalnega indeksa je v osnovi beleženje neformalno pridobljenega znanja mladih. Že od leta 2000 želimo pomagati prostovoljcem pri oblikovanju portfolia kompetenc posameznika, ki ga lahko predloži tudi delodajalcu. Beleženje je na NEFIKSu ključ do osebnostne rasti mladih, ki jih želimo pripeljati do zavedanja pomena neformalno pridobljenih kompetenc za življenje.

Andraž Zgonc,
ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino

Spletna stran Beleži.si krepi eno od temeljnih področij mladinskega sektorja, to je neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih.  Urad RS za mladino zato podpira namen in cilje spletne strani, saj sledijo prizadevanju urada, vezana na učinke mladinskega dela.

Alenka Blazinšek Domenis,
direktorica Zavoda Nefiks

Beleži.si končno na enem mestu združuje vse sisteme za beleženje učinkov mladinskega dela. Ti so raznoliki in kot kompetence prenosljivi na druga področja, predvsem na trg dela. Zdaj lahko pokažete in dokažete, kaj znate predvsem zato, ker ste aktivni na mladinskem področju! 

Urška Česnik,
TiPovej!, Zavod za ustvarjalno družbo

Orodja za prepoznavanje in beleženje kompetenc pridobljenih na področju neformalnega učenja, ki jih lahko raziščete na strani, imajo večslojni pomen. Prvič, uporabnike vodijo skozi premislek o uporabnosti in potrebi po vrednotenju rezultatov neformalnega učenja. Drugič, spodbujajo večje udejstvovanje v neformalnem in priložnostnem učenju. Tretjič, uporabnikom in ponudnikom neformalnih učnih izkušenj omogočijo vnos elementov igrifikacije v njihove vsakodnevne naloge in procese. In četrtič, omogočajo, da posamezniki prevzemajo odgovornost za lastno učenje, personalizirajo svoje učne poti in gradijo (digitalni) portofolijo svojih veščin in dosežkov. Orodja za beleženje so tako ključna pri zagotavljanju, da je učni napredek, ki se dogaja na neformalni ravni, trajnosten, prepoznaven in ga je mogoče deliti na pomembnih mestih.

Nives Felić,
vodja projekta Nefiks kariere rešitve

Tudi v sklopu projekta Nefiks karierne rešitve opažamo, da je za mlade zelo pomembno, da znajo prepoznati in tudi drugim predstaviti kompetence, ki so jih preko različnih izkušenj v svojem življenju že prejeli. 

Prepozanvanje kompetenc vpliva pri mladih tako na njihvo samopodobo, kot na povečanje njihovih možnosti za zaposlitev.

Marko Ruperčič,
Strokovni sodelavec za študentsko delo pri Študentski organizaciji Slovenije

Stran beleži.si je odlično izhodišče za iskanje načinov prepoznavanja in vrednotenja znanj, izkušenj in kompetenc, ki vam lahko pomagajo pri gradnji kariere.