Beleži.si

Mladim beleženje neformalno pridobljenega znanja tekom izobraževanj, prostovoljnega in študentskega dela, mednarodnih in drugih izkušenj omogoča razvoj kompetenc z različnih področij, prav tako pa posameznik spozna svoje močne in šibke lastnosti, ki mu omogočajo lažjo karierno orientacijo in mu olajšajo vstop na trg dela.  

Koristi ti

Beleženje NFI ti lahko pomaga pri:

Zaposlitvi
Večanju kompetenc
Spoznavanju sebe
Krepitvi samozavesti

Obišči orodja za beleženje

eNefiks

Nefiks je vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji.

IM-PROVE

Orodje IM-PROVE prevaja izkušenje v kompetence.

Digitalne učne značke

Spletno orodje za prepoznavo znanja in učnih dosežkov.

Spletni indeks dosežkov

ORB beleži udejstvovanje in osebni napredek, dosežke in uspehe udeleženca MEPI.

Evidenca delovnih izkušenj

Evidenca študentskega dela je vzpostavljena kot informacijski sistem osebnih elektronskih portfoliev znanj, izkušenj in kompetenc.

SoftSkills4EU

Projekt SoftSkills4EU je namenjen lažjemu ugotavljanju in vrednotenju lastnih mehkih veščin.

Organizacije, ki omogočajo beleženje