Kontakt

Stopi v stik z nami!
Tu si:
Organizacije, ki sodelujejo v pobudi Beleži.si

Zavod Nefiks

Facebook: Zavod Nefiks
Instagram: zavodnefiks

Zveza tabornikov Slovenije

Facebook: taborniki
Instagram: taborniki_si

TiPovej! Zavod za ustvarjalno družbo

Facebook: TiPovej
Instagram: zavodtipovej

Študentska organizacija Slovenije

Facebook: studentskaorg
Instagram: studentskaorg

MEPI - Program Mednarodno priznanje za mlade

Facebook: programimepi
Instagram: program_mepi

Zavod Voluntariat

Kontakt

Zavod Nefiks
koordinator

Telefon: 040 698 915
E-pošta: nefiks@nefiks.si

Kontaktiraj nas!

Oddaj sporočilo

Informacije o projektu Nefiks karierne rešitve

Opis projektnih aktivnosti

Projekt mladim pomaga do vseživljenjske karierne pismenosti. Dosegli jo bodo z razvojem kompetenc in sposobnostjo vodenja kariere, vključno z beleženjem neformalno pridobljenega znanja. Vsak udeleženec bo sposoben kompetence ovrednotiti, nadgraditi in vnovčiti na trgu dela.
Na podlagi spletne strani z orodji za beleženje bomo organizirali kampanjo #mladiinkompetentni. Ta bo dvignila zavest o pomenu beleženja in o tem, da lahko kompetence za zaposlitev mladi razvijajo v mladinskem sektorju.

Izvajali bomo dva izobraževalna sklopa z naslovoma: Manager družbenih omrežij in Samostojno na trg dela.

Projekt je financiran preko javnega razpisa “Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost”, sklop A – Regionalni projekti, zahodna kohezijska regija, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacijo oziroma projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
• Prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«,
• Prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«,
• Specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Projekt izvajamo v sodelovanju s partnerjema:
Središče Rotunda
Zavod MISSS

Več informacij o skladu: www.eu-skladi.si
Več informacij o razpisu: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-krepitev-kompetenc-mladih-skozi-aktivno-drzavljanstvo-za-vecjo-zaposljivost/

Trajanje projekta: od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021
Pogodbena vrednost projekta: 178.000,00 €

Cilji projekta:

  • Cilj 1: Izvedli bomo dva sklopa usposabljanj. Temu pa bomo dodali krajše dodatke s področja mehkih veščin.
  • Cilj 2: Pripraviti vsaj 3 delavnice za delodajalce na teme upravljanja družbenih omrežij in beleženja pridobljenega znanja.
  • Cilj 3: Podjetja zastavijo vsaj 3 izzive, ki jih mladi rešujejo.
  • Cilj 4: Izvesti promocijsko kampanjo #mladiinkompetentni.
  • Cilj 5: Vzpostaviti spletno stran s sistemi beleženja NFI v Sloveniji.
  • Cilj 6: v e-Nefiks (ali druga orodja beleženja) vpisati vse udeležence projekta, ki dobijo možnost za povezovanje z delodajalci v e-Nefiksu.
  • Cilj 7: Pripraviti 3 publikacije na področju karierne pismenosti in beleženja NFI.
  • Cilj 8: Nefiks karierni avtobus.
  • Cilj 9: Posvet o beleženju.
  • Cilj 10: Dogodki z delodajalci.

V okviru projekta bomo dosegli naslednje rezultate:
Najmanj 45 vključenih mladih, ki bodo opravili vsaj 90 ur usposabljanj, bo po izhodu iz operacije zaposlenih v deležu vsaj 65 % (najmanj 29 mladih).

Kontakt
Za več informacij in vprašanja pišite na: karierne.resitve@nefiks.si
Vodja projekta: Nives (nives.felic@nefiks.si)
Strokovni sodelavec: Jan (jan.magdic@nefiks.si)