Študentska organizacija Slovenije

Evidenca delovnih izkušenj (evidenca študentskega dela)
Tu si:

Evidenca študentskega dela je z Zakonom o urejanja trga dela vzpostavljena kot (med drugim) informacijski sistem osebnih elektronskih portfoliev znanj, izkušenj in kompetenc, ki se pridobijo z opravljanjem občasnega in začasnega dela študentov in dijakov. Posredniki študentskega dela posredujejo podatke iz obračunanih napotnic o opravljenem študentskem delu, vrste del so umeščene v Standardno klasifikacijo poklicev (SKP-08), na posamezne poklicne skupine v SKP-08 pa so vezane prečne kompetence (iz izvirne raziskave, opravljene v letu 2015) ter poklicno specifične kompetence orodja ESCO. Na spletni strani e-di.si lahko posamezniki, ki so opravljali študentsko delo dostopajo do podatkov iz evidence, jih urejajo in izvažajo. Za posamezno vrsto dela je predvidenih 20-100 kompetenc, posameznik ima na izpisu možnost prikaza do 5 najpomembnejših pridobljenih kompetenc.

Ciljna skupina

Dijaki, študenti, iskalci prve zaposlitve.

Namen orodja

Spodbujanje prepoznavnosti znanj, izkušenj in kompetenc, pridobljenih s študentskim delom, razvoj orodij VKO, izboljšanje storitev za mlade na trgu dela (ZRSZ), večji nadzor in  transparentnost trga študentskega dela.

Metode, ki so v orodju uporabljene za beleženje NFI

Kvantitativna lastna raziskava, ESCO kompetence; samoevalvacija uporabnika.

Druge funkcije orodja

Dostop do podatkov ima tudi ZRSZ za registrirane iskalce zaposlitve/brezposelne osebe.