Zavod Nefiks

eNefiks

Nefiks je vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji, ki mladim omogoča, da na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno pridobljene in s strani organizacij (delodajalcev, mentorjev, …) potrjene kompetence. V sklopu projekta Nefiks zaposlitvene rešitve je bil nadgrajen v platformo za povezovanje mladih in delodajalcev. To pomeni, da lahko v sistemu mladi delodajalcem dovolijo vpogled v njihove kompetence, delodajalci pa lahko izbirajo med mladimi in se z njimi povezujejo.

Raven prepoznavnosti orodja

Osebna, lokalna, regionalna, nacionalna

Ciljna skupina

Mladi, prostovoljci, mladinski delavci, mladinske vodje, udeleženci mladinskih izmenjav in usposabljanj NFI

Namen orodja

Ideja Nefiksa kot orodja za beleženje neformalno pridobljenega znanja je nastala kot partnerski projekt mladinske organizacije Društvo mladinski ceh in Urada RS za mladino, sedaj pa deluje pod okriljem Zavoda Nefiks.

Zrasla je iz zavesti, da:

  • Se mladi učijo v različnih življenjskih situacijah,
  • Pri tem pridobivajo dragocene življenjske izkušnje (kompetence), ki so fleksibilno prenosljive (v zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, priznavanje izkušenj …).

e-Nefiks je razdeljen na šest tematskih področij, ki so prilagojena slovenskemu mladinskemu prostoru in udejstvovanju v njem, in sicer tako, da smiselno pokrijejo vsa področja udejstvovanja mladih – tako pri delu kakor tudi pri prostem času in učenju.

Metode, ki so v orodju uporabljene za beleženje NFI

V e-Nefiks lahko vpisuje posameznik ali pa organizacija. Oba se morata prej registrirati na spletni strani www.nefiks.si. Posameznik pošlje vpis, v katerem ustrezno opiše pridobljene
kompetence, v potrditev delodajalcu ali izvajalcu aktivnosti. Organizacija, ki aktivnost vpiše sama, vnese elektronske naslove vseh, ki jim je aktivnost vpisala, ti pa morajo vpis sprejeti. Organizacija lahko aktivnost vpiše tudi posameznikom, ki še niso vpisani v e-Nefiks.

Kaj lahko posameznik/organizacija pridobi iz orodja (potrdila, portfolio, CV, …)

POSAMEZNIK:
  • Portfolio
  • CV
  • Knjižica kompetenc
  • Podrobnejši izpis opisa dejavnosti
ORGANIZACIJA:
  • Potrdilo o izvedeni aktivnosti,
  • Statistični podatki za posamezne ali izbrane aktivnosti,
  • Podatke o uporabnikih (v kolikor imajo uporabniki to funkcijo vklopljeno)

Druge funkcije orodja

Sistem organizacijam omogoča tudi pošiljanje obvestilnika, zbiranje prijav na aktivnosti, izdajanje priporočil, kreiranje anketnih vprašalnikov ter pridobitev statističnih podatkov.