TiPovej!, Zavod za ustvarjalno družbo

Digitalne učne značke
Tu si:

Spletno orodje za prepoznavo znanja in učnih dosežkov, ki naredi učenje dinamično. Mladi se seznanijo  s spletno in mobilno aplikacijo, ki jim predlaga naloge s katerimi lahko zagotovijo, da
so obravnavano vsebino ponotranjili in priložijo dokaz ter na strukturiran način ovrednotijo in prikažejo svoje znanje, ki ga preko platforme sistematično prikažejo drugim.

Ciljna skupina

Mladi (13-30), mladinski delavci in odrasli.

Namen orodja

Priznavanje učnih dosežkov in (neformalno) pridobljenih kompetenc, spremljanje lastnega napredka, beleženje osvojenega znanja ter vrednotenje dela (povratna informacija za ponudnike učnih izkušenj)

Metode, ki so v orodju uporabljene za beleženje NFI

Metode samoreflektivnega spoznavanja (samooevalvacija, medvrstniško ocenjevanje, ocenjevanje s strani vodij projekta), metode prikazovanja (prikaz procesov, aktivnosti, da bi udeleženci bolje spoznali njihove značilnosti) kot tudi prepoznavanje lastnih učnih
napredkov ter osvojenega znanja.

Kaj lahko posameznik/organizacija pridobi iz orodja (potrdila, portfolio, CV, …)

Učne značke, ki nosijo vrednost pridobljenih kompetenc, certifikat (izbrane učne značke ali značke celotnega izobraževanja), kot priloga CV-ja.

Druge funkcije orodja

Organizacijam in programom pomagajo pri ovrednotenju svojega dela in posledično oblikovanju (novih) programov in učnih značk.